Istanbul Hair Clinic Sjukhus

Istanbul Hair Clinic Sjukhus

Operationsrummet

Operationsrummet förbereds för operationen

Lokalbedövningen förbereds.

Lokalbedövningen förbereds.

Korridoren utanför operations lokalerna

Korridoren utanför operations lokalerna

Här rakas håret av och tvättas inför operationen

Här rakas håret av och tvättas inför operationen

Kontoret

Kontoret