läser in

ALOPECIA AREATA

Alopecia Areata

Alopecia Areata tros vara en autoimmun sjukdom som gör att kroppens immunsystem attackerar hårsäckarna. Vita blodkroppar, så kallade T-lymphocyter, attackerar hårsäckarna vilket får håret att sluta växa och gå in i den telogena fasen (vilostadiet). Ungefär 3 månader senare, när vilofasen är över, faller håret ut. Håret kan endast börja växa igen när T-lymphocyterna slutar attackera hårsäckarna.

Alopecia Areata börjar som en bar fläck ungefär 3 cm i diameter. Sjukdomen kan drabba både män och kvinnor och erfares ofta första gången under barndomen. Enligt en amerikansk studie, så drabbas en person av hundra någon gång under sin livstid av alopecia areata. De flesta personer som drabbas av sjukdomen tappar hår som sedan växer tillbaka, man räknar dock med att i ungefär 20 % av fallen blir håravfallet permanent eller återkommande.

Det finns tre olika sorters alopecia;

Alopecia Areata – Fläckvis förtunning av huvudhår
Alopecia Totalis – Allt huvudhår faller ut
Alopecia Universalis – Allt hår på hela kroppen faller ut
Självframkallat Håravfall
Håret kan skadas, medvetet eller omedvetet på olika sätt. De två huvudsakliga syndromen kallas trichotillomania och traction alopecia.

  • Boka tid
    Vill du skriva till oss?