läser in

FUE Metoden

Hårtransplantation genom FUE metoden

Follicle Unit Extraction eller FUE som det populärt benämns är en forma av hårtransplantation som erbjuds av läkare världen över. En del beskriver det som en hårtransplantation utan kirurgiska ingrepp medan andra tar med seriöst på ingreppet och anser det vara exklusiv kirurgi.


Hårtransplantationer i dag är inte någon allvarlig operation eller ett ingrepp som medför någon större risk på något vis. Alla operationer görs under lokalbedövning. Risken att någon skall få någon infektion är minimal och det som skulle kunna uppstå är någon form av allergisk reaktion för bedövningsmedlet, men den risken är ännu mindre än risken för en infektion som dessutom lätt botas med lite antibiotika.


FUE till skillnad från en Strip behandling plockar ut enskilda hårsäckgrupper medan Strip gör ett hudsnitt i nacken där hårsäcksgrupperna plockas ut. En stor skillnad metoderna emellan är att vid en FUE måste hela huvudet rakas kort för att donator hårsäckarna skall kommas åt. Vid en Strip rakas bara den yta där snittet skall läggas.

  • Boka tid
    Vill du skriva till oss?