läser in

Norwood-skalan

 

Håravfall varierar från person till person. Dr O’Tar Norwood skapade en skala, Norwoodskalan, för att mäta grader av håravfall hos män. Genom att använda denna gradering samt titta på de olika kategorierna får man indikationer på hur mycket hår som behöver transplanteras till exempel, om det är

Grad 1: Klienten har inte drabbats av någon större mängd håravfall. Hårtransplantation rekommenderas inte i det här fallet.

Grad 2: Mäns håravfall börjar ofta i tinningen. Detta kan pågå under flera år. När håravfallet når ett kritiskt skede är oftast hårtransplantation att rekommendera.

Grad 3: I det här skedet har håravfall pågått några år. Hårtransplantation rekommenderas oftast.

Grad 4: Håravfall vid tinningarna och på hjässan (och så kallade vikar) är typiska för denna grad. Här tar de flesta beslut att genomföra en hårtransplantation.

Grad 5 & 6: Håravfallet har nu nått ett kritiskt skede vid både tinningar och på hjässan. Hårtransplantation är här ett mycket vanligt beslut.

Grad 7: I denna grad är många män aktuella för hårtransplantation. Men begränsningarna i givarområdet gör att endast hårlinjen kan åtgärdas och hjässan förblir något kal.

  • Boka tid
    Vill du skriva till oss?