läser in

PRP Behandling

PRP-BEHANDLING MOT HÅRAVFALL

Blodkomponentbehandling med trombocytrik plasma (PRP/platelet riche plasma) är en behandling där man använder koncentrerad mängd blodplättar från patients egna blod som sedan injiceras tillbaka in i hårbotten. Blodplättar innehåller tillväxtfaktorer som lockar stamceller till området. Stamceller och blodplättarnas tillväxtfaktorer stimulerar återväxt av hår.
Den vanligaste formen av håravfall hos både män och kvinnor är s.k. androgen alopeci som beror på genetiskt bestämd androgen påverkan på hårsäckarna.


Androgen alopeci betingas av den androgena substansen dihydrotesterosteron (DHT). Hårsäckarna innehåller receptorer för androgen(manligt könshormon). När dessa receptorer påverkas av DHT händer två saker. Tillväxtfasen  förkortas och själva hårsäcken blir mindre, vilket leder till kortare och tunnare hår


Män kan börja tappa håret redan i ungdomsåren. Det är dock vanligare att det sker runt 30-årsåldern. Först upptäcker man ofta att håret blir tunnare och senare att skalpen blir allt synligare. Även hårfästet kan krypa allt högre upp och det bildas flikar, de karakteristiska ”höga tinningarna”.

Kvinnor med androgen alopecia drabbas av ett mer diffust håravfall och får ytterst sällan total hårförlust. Ca 20-25% av alla kvinnor i 50-års ålder visar tecken på kvinlig androgen alopeci.

När hårsäckarna fortfarande finns kvar kan PRP återställa hår till sin ursprungliga storlek och minska håravfall. Av denna anledning fungerar PRP allra bäst för kvinnor och för yngre män som just har börjat märka att håret har blivit tunnare.


Alopecia areata är en sjukdom där immunsystemet angriper hårsäckarna och orsakar fläckvist håravfall. Även där har man varit framgångsrik med PRP-behandling.

Håravfall till följd av cellgifter eller strålbehandling svarar med största sannolikhet inte på behandling med PRP.

Vid PRP-terapi samlar man först en liten mängd blod (oftast 1-2 provrör) från patienten. Trombocyterna koncentreras sedan genom centrifugering av blodet. Efter lokalbedövning förs den trombocytrika plasman in i hårbotten genom flera små injektioner. Det stora antalet blodplättar som injiceras stimulerar inaktiva hårsäckar till en aktiv tillväxtfas. Det kan pirra i hårbotten under några timmar och lätt svullnad kan ibland ses under de närmaste dagarna. Behandlingen utgör ingen risk för  överkänslighet  eftersom blodplättarna kommer från patientens egna blod.


Efter första behandlingen kan man notera att håravfallet minskar redan efter 2-3 veckor. Efter en månad får man sin andra behandling. Patienter som har genomgått PRP terapi har observerat ökad hårväxt och tjocklek inom 3-6 månader. Återbesök bokas för uppföljning 6 månader efter den andra behandlingen.


PASSAR PRP-BEHANDLING FÖR ALLA?

PRP-behandlingen är inte lämplig om man har fått diagnosen trombocytopeni (lågt antal trombocyter i blodet), kronisk leversjukdom, cancer eller om man står på blodförtunnande behandling. De som röker mycket och använder mycket alkohol är inte idealiska kandidater för PRP-behandling( pga sämre trombocytfunktion och blodcirkulation).


Anti-inflammatoriska läkemedel blockerar trombocytaktivitet. Sådan behandling bör avbrytas minst 3-4 dagar före PRP-behandlingen och kan återupptas efter en vecka.

  • Boka tid
    Vill du skriva till oss?